ES investicijos

Eco-inovacijos LT+

Uždaroji akcinė bendrovė „Artrema“ įgyvendina projektą Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Artrema“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0050). Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni spaudos gaminių gamybos įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 167 850,00 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.

 

Projektas „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas diegiant diegiant netechnologines inovacijas UAB Artrema”

Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

 

Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas

Priemonė: Eko-inovacijos LT

Projekto vertė: 80.500 EUR

Projekto trukmė-  18 mėn.

Projektas „UAB Artrema darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą “

Projekto kodas: S-03.3.1-LVPA-K-806-01-0403

2016 m. balandžio mėn. 15 d. pradėtas įgyvendinti UAB „Artrema“ projektas „UAB ARTREMA darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą“, įgyvendinant Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonę „E-verslas LT”.

Projekto tikslas:

Pastaraisiais metais įmonės gamyba pradėjo sparčiai vystytis skaitmenizacijos ir automatizacijos kryptimi, todėl atsirado poreikis, administruojant dokumentus, bendraujant su užsakovais, tiekėjais, valdant įmonės apskaitą bei dirbant įmonės darbuotojams, pasinaudoti vieningos IT sistemos nauda. Efektyviausias įmonės sprendimas siekiant pašalinti iškilusius iššūkius – kompiuterinės įrangos atnaujinimas ir verslo valdymo sistemos įdiegimas. Šios priemonės leis efektyviau keistis informacija bei apjungs tiek vidinius, tiek išorinius įmonės veiklos procesus: bus patogesnis ir greitesnis paslaugų užsakymas, supaprastės darbiniai procesai, sumažės projektų laiko sąnaudos, klaidų tikimybė. Atsiras daugiau galimybių   naujų produktų ir paslaugų kūrimui – įdiegta CRM sistema, kurios dėka  galima sukaupti daugiau informacijos apie klientų poreikius, padedanti valdyti ir puoselėti įmonės ryšius su esamais bei potencialiais užsakovais.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta verslo valdymo sistema bei kompiuterinė įranga.

Projekto diegimas pabaigtas 2017 m. rugpjūčio mėn. 25 d..


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.