Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau BDAR) Nr.2016/679, reguliuojantis fizinių asmeninių duomenų apsaugą ir privatumą, įsigalioja ES nuo 2018 m. gegužės 25 d. apima nuostatas dėl atsakingo asmens duomenų tvarkymo, vadovaujantis skaidrumo ir teisėtumo principais.

ARTREMA, UAB (toliau – Duomenų valdytojas) savo Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėmis (toliau – taisyklės) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo paslaugomis ir  interneto svetaine.

Jeigu esate vienas iš  mūsų verslo klientų,  kurių asmeninius duomenis mes saugome, norėtume Jus informuoti apie svarbius aspektus, susijusius BDAR, kurie galėtų Jus susieti:

1. Kokius verslo kontaktų asmens duomenis MES  saugome ir tvarkome?
MES išsaugojame ir apdorojame elektroninėje laikmenoje šiuos verslo kontaktų asmens duomenis:

įmonės pavadinimas, ir visi rekvizitai
vardas, pavardė
pašto adresas (gatvė, pašto kodas, miestas, šalis),
telefono numeris,
elektroninio pašto adresas.

IP Adresas ( internetinėje svetainėje )

2. Kas atsakingas už verslo kontaktų asmenų duomenų administravimą?

UAB „Artrema“
Mituvos g. 5, Kaunas, LT50132
artrema@artrema.lt

3. Kokiu tikslu Mūsų atsakingi asmenys naudoja asmens duomenų  informaciją?

Mes naudojame asmens duomenų informaciją įvairiems teisėtiems verslo tikslams, įskaitant kai kuriuos ar visus iš žemiau  išvardintų:

–       tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti sutartį ar susitarimą, kurio šalimis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį/susitarimą;

–       nupirktų (užsakytų) spaudos paslaugų sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui

–       nupirktų (užsakytų) spaudos paslaugų sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;

–       problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;

–       kai tai leidžia mums patobulinti, modifikuoti, individualizuoti ar kitaip pagerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę/ bendravimą su mūsų verslo partneriais ;

–       siųsti įvairaus formato pasiūlymus, kurie, mūsų nuomone, būtų Jums įdomūs;

–       verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę, tiesioginės rinkodaros tiklais;

Naudodami Jūsų duomenis šiais tikslais, mes užtikriname, kad visada atsižvelgsime į Jūsų asmeninių duomenų saugumo ir teisėtumo prioritetus.

4. Kaip ilgai UAB „Artrema“ saugo verslo kontaktinių asmenų duomenis?

MES verslo kontaktų  duomenis saugome verslo santykių metu ir ne ilgiau kaip 18 mėnesių verslo santykiams pasibaigus.

5. Ar UAB „Artrema“ verslo kontaktinis asmuo gali ištaisyti savo duomenis arba apriboti  savo asmeninių duomenų naudojimą?

Bet kuriuo metu kliento kontaktiniai asmenys  gali ištaisyti Mūsų saugomose duomenų rinkiniuose, reikalaujant perkelti asmeninius duomenis į kitą sistemą, apriboti asmeninių duomenų naudojimą arba visiškai juos ištrinti.

UAB „Artrema“ kliento kontaktininiai asmenys   gali ,bet  kuriuo metu paprieštarauti  dėl jų asmeninių duomenų saugojimo ir naudojimo  bei pareikalauti laikomų asmeninių duomenų kopijos.

6. Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmeninius duomenis ?

MES naudojame atitinkamas verslo valdymo  sistemas ir procedūras, leidžiančias apsaugoti ir ginti Mūsų klientų  patikėtus asmeninius duomenis. Bendrovė naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines priemones, ribojančias prieigą prie Duomenų subjekto asmeninių duomenų ir jų panaudojimo. Nors ir imamės visų prieinamų veiksmų Jūsų duomenims apsaugoti, primename, kad nė viena internetinė svetainė, internetu atliekamas veiksmas, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų saugojimu ir apdorojimu, kviečiame kreiptis į UAB „Artrema“ kontaktinį asmenį. Susipažinti su pilna Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių redakcija galima atvykus pas mus į buveinę adresu UAB „Artrema“ Mituvos g. 5, Kaunas, LT50132.

Tikimės, kad ši informacija yra Jums naudinga ir padės toliau tęsti sėkmingus verslo santykius.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.